สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางประภาพร  สิงห์มอ (พร)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Prapaporn Singmo
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานแม่บ้านทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน 
2) งานสนับสนุนการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมภายในสำนักงาน
3) งานกิจกรรม ๕ส พื้นที่ห้องรับรอง ห้องประชุม ห้องครัว
4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 081-204-6876  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : -
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin