สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข (บีบี)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Thiphavan Junsook
ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานจัดซื้อ/จัดจ้างและพัสดุ รวมทั้งการควบคุมและรายงานพัสดุประจำปี
2) งานสนับสนุนทั่วไป (ซ่อม-บำรุงรักษา/สิ่งแวดล้อม/อุปกรณ์/ยานพาหนะ)
3) งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
4) งานสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 088-475-9870, 061-402-7875  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : thiphavan.j@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin