สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นางฐิติรัตน์  พิทักษ์วงษ์ดีงาม (เจี๊ยบ)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Thitirat Pitakwongdeegnam
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานการเงิน และการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ 
2) งานสนับสนุน เอกสารส่งเบิกงบกองทุนและการทำสัญญาในระบบ E-Contract , E-form
3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 084-439-0093  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : thitirat.a@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin