สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
User Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล(TH) : นส.เยี่ยมอุบล  สุขเสริม (เยี่ยม)
ชื่อ-สกุล(ENG) : Yiemubol Sookserm
ตำแหน่ง : นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
หน้าที่รับผิดชอบ :

1) งานขับเคลื่อนระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) งานขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิและบริการ New normal เพื่อลดความแออัดของหน่วยบริการในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3) งานขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LTC/กองทุนฟื้นฟูจังหวัด) ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) งานบริการแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม งานจิตเวชในชุมชน และงาน IMC
5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ : 045-240591  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
มือถือ : 090-197-5218  กดที่เบอร์ เพื่อโทรผ่านมือถือได้เลย
E-mail : yiemubol.s@nhso.go.th
 
 
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin