สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 

DOWNLOAD

(24/07/2560) Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ (ดาวน์โหลดแล้ว 1 ครั้ง)


(30/06/2560) [LTC] ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ) (ดาวน์โหลดแล้ว 22 ครั้ง)


(25/06/2560) Slide template นำเสนอข้อมูล สำหรับรับการตรวจประเมินจากกรรมการฯ ระดับเขต (ดาวน์โหลดแล้ว 123 ครั้ง)


(25/06/2560) แบบรายงานผลการดำเนินงาน ศอร.ปี 60 (ดาวน์โหลดแล้ว 15 ครั้ง)


(24/06/2560) คู่มือโปรแกรม eMA สำหรับ OPAE Auditor (eMA -User Manual-Auditor) (ดาวน์โหลดแล้ว 24 ครั้ง)


(23/06/2560) แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(Excel) ปี2561 (ดาวน์โหลดแล้ว 299 ครั้ง)


(23/06/2560) ไฟล์เอกสารประกอบการนำเสนอ \"การบันทึกข้อมูลบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ปี 2560\" (ดาวน์โหลดแล้ว 32 ครั้ง)


(23/06/2560) ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ (ดาวน์โหลดแล้ว 183 ครั้ง)


(22/06/2560) ข้อมูล IP เดือนพฤษภาคม 2560 (6005) (ดาวน์โหลดแล้ว 34 ครั้ง)


ดูรายการทั้งหมด >>

MEETING/TRAINING/SEMINAR

ประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรองเท้าเบาหวาน
ตั้งแต่วันที่ 21/08/2560 ถึงวันที่ 21/08/2560
โรงแรมเนวด้า จ. (อ่านแล้ว 40 ครั้ง)... อ่านต่อและลงทะเบียน


ดูรายการทั้งหมด >>

 
 

HOT NEWS

(26/06/2560) หนังสือแจ้งแนวทางการเบิกวัคซีนนักเรียนในระบบ vmi ปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ


(26/04/2560) ชี้แจงแนวทางการจัดสรรและการชดเชยบริการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2560 ... อ่านต่อ


(20/04/2560) ซักซ้อมความเข้าใจกรณียา Lastavir ... อ่านต่อ


(20/04/2560) สำนักสนับสนุนบริการปฐมภูมิ ขอส่งหนังสือ เลขที่สปสช. ๓.๖๔/ ๒๐๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ... อ่านต่อ


(15/02/2560) การแจ้งข้อมูลยาเอดส์และยาวัณโรคใกล้หมดอายุ,หมดอายุหรือ over stock ... อ่านต่อ


อ่านข่าวทั้งหมด >>

BRANCH NEWS

(19/10/2559) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ... อ่านต่อ(14/10/2559) ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกก้มกราบองค์ราชันย์ จักสืบสานพระปณิธานตลอดไป

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์
น้อมรำลึกก้มกราบองค์ราชันย์ จัก ... อ่านต่อ(26/08/2559) สปสช.เขต เขต 10 อุบล จัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ โฮมกันฮัก แพง...เบิ่งแยงสุขภาพ Health Care Together” ปี 2559

เมื่อวันที่ 16 &ndash 17 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลราชธานี  สำนักงานห ... อ่านต่ออ่านข่าวทั้งหมด >>

 
 

Library NHSO 10

คู่มือบริหารกองทุนฯปีงบประมาณ 2560
 


ดูคู่มือทั้งหมด >>

 

กลับขึ้นด้านบน

 
แสดงผลได้ดีที่สุดบน   admin