สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ด่วน! ให้แจ้งขออนุมัติงบลงทุนฯ เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ถึง สำนักงาน ภายในวันที...
ด่วน! ให้แจ้งขออนุมัติงบลงทุนฯ เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ถึง สำนักงาน ภายในวันที...

ขอความร่วมมือในการแจ้งเครือข่ายหน่วยบริการ เร่งรัดจัดส่งแผนงบลงทุนฯเหลือจ่าย ปี2558 แจ้งสำนักงานฯภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เพื่อรวบรวมเสนอในการประชุม อปสข.ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ต่อไป

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 12/10/2559