สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
การแจ้งข้อมูลยาเอดส์และยาวัณโรคใกล้หมดอายุ,หมดอายุหรือ over stock...
การแจ้งข้อมูลยาเอดส์และยาวัณโรคใกล้หมดอายุ,หมดอายุหรือ over stock...

ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการยาต้านไวรัสและหรือยาวัณโรคทุกรายการ กรอกข้อมูลรายการยาทุกตัวที่คาดว่าจะมีปัญหาในการใช้ดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ แล้วส่งกลับไปที่ jiranya.m@nhso.go.th ภายในวันที่ 28 กพ. 2560 นี้นะคะ

ตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์ มือถือ 084-751-0930 นะคะ

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 15/02/2560