สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ซักซ้อมความเข้าใจกรณียา Lastavir ...
ซักซ้อมความเข้าใจกรณียา Lastavir ...

กรณียาตัวนี้ไม่ถูกบรรจุในสิทธิประโยชน์การให้บริการยาต้านไวรัส ตามคู่มือบริหารกองทุน UC เล่มที่ 2 ปี 2559-2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ...เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 20/04/2560