สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางกา...
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางกา...

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21/12/2566 - 22/12/2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

*** ไม่มีไฟล์แนบ ***Project Manager: นางชาลิณี  ปิยะประสิทธิ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5237
E-mail: chalini.p@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 28/11/2566