สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการห้องสมุด/คู่มือ/ไฟล์

รายละเอียด :

หนังสือรวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  เป็นไฟล์ PDF ขนาด 8.6 MB ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง


ปีงบประมาณ : 2562
เล่มที่ : 2

ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/1_Ka3cGrTz1JcJ9aiTDTg6aB8SV1St3rv/view?usp=sharingProject Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 21/11/2561