สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ประกาศเรื่องรับสมัครผู้รับจ้างจัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ปี 2562...
ประกาศเรื่องรับสมัครผู้รับจ้างจัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ปี 2562...

รับสมัครผู้รับจ้างจัดงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ปี 2562

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 พร้อมนำเสนอรูปแบบการจัดงาน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

เวลา 0.900-12.00 น.

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นส.ทิพวรรณ  จันทร์สุข
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 088-475-9870, 061-402-7875
E-mail: thiphavan.j@nhso.go.th
วันที่ลงประกาศ: 17/12/2561