สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
ข่าว Hot News ทั้งหมด
แจ้งกำหนดการโอนเงินงบ IP ที่ สปสช.ค้างไว้ 10% ในงวดที่ 4/2553...... อ่านต่อ
สปสช.โอนงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า ปี 2554 ให้กับ รพ.ทุกแห่งแล้ว งวดที่ 1.1(25%)...... อ่านต่อ
แจ้งขยายระยะเวลาบันทึกโปรแกรมวัณโรคปี 53...... อ่านต่อ
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่หน่วยบริการได้รับเงินสนับสนุน...... อ่านต่อ
การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 13 วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2554...... อ่านต่อ
สปสช.แจ้งผลการจัดสรรงบ CF ทั้งประเทศ วงเงินรวม 200 ล้านบาท...... อ่านต่อ
ประเมินผลการประชุมสรุปผลงานเอดส์และวัณโรค ระหว่างวันที 9-11 สค 53 ณ สวนนงนุช...... อ่านต่อ
สมัครเข้าร่วม\"ประชุมวิชาการวัณโรคและโรคระบบการหายใจระดับชาติ\" รายละเอียด........... อ่านต่อ
รับสมัคร....แพทย์ ที่สนใจเข้ารับการอบรมการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ คร...... อ่านต่อ
การดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย CFO...... อ่านต่อ

ทั้งหมด 209 รายการ : 21 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>