สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายละเอียดงานประชุม/อบรม/สัมมนา
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar
ปฐมนิเทศหน่วยบริการใหม่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ : 28/01/2562 - 28/01/2562
สถานที่ : ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา :

- ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียน

- และลงทะเบียนหน่วยริการใหม่

จำนวน 50 คน
รายละเอียดอื่นๆ :

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วย

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/01/2562

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : -


Project Manager: นายคิดณรงค์  โคตรทอง
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7701
E-mail: kidnarong.k@nhso.go.th
วันที่ประกาศ: 16/01/2562
หมดเขตลงทะเบียน | รายชื่อผู้ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน | กลับหน้าหลัก Meeting/Training/Seminar